Müşterilerimizin risk yönetimi prensipleri çerçevesinde, ticari alacak risklerinin tespiti ve analiz edilmesi
Sözkonusu risklerin yönetimini sağlamaya yönelik ticari alacak sigortası poliçesi özellik ve koşullarının belirlenmesi
Poliçe süresince müşterilerimizin ihtiyaç duyacağı tüm teknik ve idari konularda destek ve danışmanlık hizmet verilmesi